Kalite Politikamız

Toplam kalite yönetimi bir hedef değil, gelişmeye doğru bir yolculuktur. Kalite bir bütündür ve en küçük aksamalarda değer kaybı çok büyük olur.

Bilim ve teknolojideki gelişmeler ürünlerdeki karmaşıklığı, iletişim olanakları ve ulaşım kolaylığı alıcıların yükselen taleplerini, rekabet ortamının zorlamaları ise üretim ve kalitenin elde edilme metodlarını büyük ölçüde değiştirmiştir. Neticede kalite kontrol, eskimiş bir metod olarak kalmış, yerini kaliteyi ilk adımda yakalamak için önlem alma sistemine bırakmıştır.

Bu sistemin ana hatları;
“Kalite güvenilirliğinin diğer etkilerde dikkate alınarak önceden planlanması”
“Seri üretimde yüksek kaliteyi sağlamak için gerekli şartların hazırlanması,
“Proses kontrolü ve prosesin yönlendirilmesi şeklinde üretim yapılarak sadece gerektiği anda ürünlerde kalite kontrol yapılması,
“Kaliteyi sağlayacak kararların, üretim prosesinin mümkün olan en erken aşamasında uygulamaya konulmasıdır.Sonuç olarak Genel Müdür pozisyonundaki çalışandan en alttaki personele kadar her kademede gösterilen faaliyetler dizisini müşteri istekleri doğrultusunda bir defada hatasız ve en ekonomik şekilde gerçekleştirmek, hedeflenen KALİTE’ yi yakalamak için yeterli olacaktır.
Firmamız için kalite sürekli iyileşmeyi gerektirmektedir. Hatalarımıza anlık çözümler değil, kalıcı çözümler bulmak hizmet anlayışımızın başında gelir.

Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde IMSAN PRES in geliştirdiği hedefler şunlardır:
-Müşterilerin ihtiyaç, talep ve beklentilerini tam olarak karşılayacak bir anlayış içerisinde mamul kalite düzeyini yükseltmek,
-Hammadde ve diğer yardımcı malzemelerin tedarik edilmesinde sözleşmeye uygun kalmak ve malzemeleri onaylı tedarikçilerden sağlamak
-Saptanan hedeflere ulaşabilmek için iyi düşünülmüş ve planlanmış bir şekilde ilerleyerek ıskarta, işçilik ve malzeme kayıplarını en aza indirmek,
-Üst yöneticiden en alttaki personele kadar aynı amaca yönelik çalışmayı sağlayarak işletme maliyetlerini azaltmak,
-Problem çözmede, fikir üretmede, öneri geliştirmede, karar almada ve harekete geçmede azami hıza sahip, birliğe dayalı hareketle üretimin arttırılmasını sağlamak ve kalitenin geliştirilmesindeki aksaklıkları gidermek,
-Temel öğenin insan faktörü olduğu bilincini ve tüm bireylerin başarıda pay sahibi olduğu anlayışını firma geneline yerleştirmek ve bunları söz ve davranışta da sergileyerek işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek
-Kalite ve verimliliğin, iyi yetiştirilmiş ve performansı yüksek elemanlarla sağlanacağının bilinci ile personelin motivasyon ve moralini yüksek tutmak
-İstenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve tutarlı olarak işletmenin saygınlığını arttırmak
-Hedeflenen kalite seviyesini yakalamak ve sürekli iyileşmeyi sağlamak için gerekli olan kalite yönetim sisteminin uygulanmasını planlamak ve yürütülmesini sağlamaktır.

Copyright © 2017 | İmsan Pres